Pazartesi , 14 Ekim 2019
Üçüncü çalışma grubu toplantısı düzenlendi

Üçüncü çalışma grubu toplantısı düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan, ‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin üçüncü çalışma grubu toplantısı Ankara’da düzenlendi. 

HABER MERKEZİ

Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen toplantıya, pilot barolar olan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Trabzon Barosu, Van Barosu, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow katıldı. Toplantıda projenin eylem planı, yönetmelik/yönerge ve veri tabanı oluşturuldu.

Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantının birinci gününde; veri tabanı ve izleme sistemleri için rehber içeriğinin geliştirilmesi, insan hakları ihlallerinin İHM’ler tarafından belirlenme ve şikayetlerin kabulü ile ilgili prensip taslağının geliştirilmesi, özel yaşama saygıda etik ve hukuki konular hakkında yapılan sunumlarla katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantı insan hakları ihlalleri üzerine raporlama, teknik altyapı, veri tabanı sisteminin geliştirilmesi için çalışma planı ve zaman çizelgesinin oluşturulması, insan hakları merkezleri için eylem planının son taslağının incelemesi, taslak yönetmeliğin ve model yönergenin gözden geçirilmesiyle sona erdi.

“İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİR DEĞERDİR”

İnsan haklarının evrensel bir değer olduğunu belirten Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “İnsan haklarına saygı yoksa demokrasi de yoktur, toplumsal huzur da yoktur. Çağdaş bir devletin asıl görevi, bireysel hak ve özgürlükleri evrensel standartlara ulaştırmak, bu hakları sürekli geliştirmek ve korumaktır. İnsanın doğarken sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerle yaşayabildiği çağdaş bir yaşam düzeni kurmak, insan haklarına saygı anlayışının her yönüyle uygulandığı bir yaşam alanı yaratmak için mücadele etmek, baroların ve avukatların da öncelikli görevidir. Bu nedenle üçüncüsü gerçekleşen bu toplantının çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.