YEREL BASIN VE ÖNEMİ

Bu haftaki yazımı yerel basının toplumsal gelişmeler ve değişmelerdeki rolü ve önemi konusuna değinmek istedim. Bunun nedeni, geçen hafta yazmış olduğum ‘savaş ve barış’ adlı köşe yazım vesile oldu.

Her zaman gazetemizi iyi takip eden, özellikle köşe yazılarını kaçırmayan Doğan adlı okuyucumuz, gazetemizin yazı işleri müdürü Bilge Çakır’ı arayarak köşe yazımdan dolayı beni tebrik etmek istemiş. Bilge hanım, ofiste olmadığımı söyleyince, tebrik etme isteğini iletmesini rica etmiş.

Bunun üzerine Bilge Hanım, bana şu mesajı gönderdi. ”Muzaffer Bey merhaba.

Bugün gazeteyi Doğan Bey adında biri aradı. Her gün gazetemizi ve köşe yazılarımızı okuduğunu, bugün sizin köşe yazınızı çok beğendiğini ve tebrik etmek istediğini söyledi.

Ofiste olmadığınızı söyleyince, tebriklerini size iletmemi rica etti.”

 

Elbette okuyucuların takdirini almak sevindirici bir durum. Başta bu imkanı bize sağlayan gazete sahibi Hamit İzol, yazı işleri müdürü Bilge Çakır ve diğer çalışanları yürekten tebrik ederim. Emeklerine sağlık.

 

Şimdi asıl konumuza geçelim; Türkiye’de ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da önemi elbette yadsınamaz. Çok sesli ve özgür basın, demokratik sistemin kurum ve kuruluşlarıyla korunması ve güçlenmesinde büyük önem taşıyor.

Bu noktada gazetecinin görevi; mesleki sorumluluk bilinci içerisinde halka gerçekleri olduğu gibi aktarmak, halkın isteklerini kurumlara iletmek, halkın sesini duyurmak ve halk ile kurumlar arasında iletişimi sağlamak olmalıdır.

 

Bir başka önemi ve görevi; yerel gazeteler tıpkı bir okul gibidir. Bir çok muhabirin, yazarın yetişmesine neden olurlar. Yazma alışkanlığını geliştirerek bu becerisini, profesyonel bir haline getirir.

Basın ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir konumdadır. Basın, toplumun sesi ve sorunlarını dile getirmede önem teşkil eder. Ama günümüzde basta dijital medyanın yaygınlık kazanması ve toplum olarak okumaya dönük ilginin azalması gazetecilik sektörünü zora sokmaktadır. Bu surecin böyle devam etmesi halinde özellikle yerel gazeteler faaliyetlerini kısıtlayacak belki de ortadan kaybolmasına sebebiyet verebilir.

 

Basının temel görevi, insanların çevresinde olup bitenleri gözlemleyerek, toplumu ilgilendiren gelişmeleri okuyucuya anlaşılır bir dille sunmaktır. Halkın; çevresinde, ülkede ve dünyada neler olup bittiğini bilme ihtiyacı vardır. Bundan da önemlisi yerel basın, demokratik süreçlerin ilk basamağı olan yerel yönetimlerin denetlenmesinde öncü sorumluluğa sahiptir. Demokratik toplumlarda vazgeçilmez konumundadır.

Bu nedenle yerel basın demokrasimizin vazgeçilmezi, hatta güvencesidir. Sahip çıkmalıyız ve desteklemeliyiz.

 

Egemenler kendi iktidarını sürdürebilmek amacıyla, medyayı kendi denetimine alırlar. Olup bitenleri kendi pencerelerinden duyurmaya çalışarak kendileri gibi düşünmeyen farklı sesleri birçok yaptırımlar uygulayarak veya baskı kurarak engellemeye çalışırlar. Bu durumda, doğru bilgi alma açısından yerel medyanın önemini daha da artırıyor.

Genel haberlerin yanı sıra yaşanılan dar bölgeye ilişkin haberlerin yayınlanması, o bölgenin gelişimine katkıda bulunur. Yaşadığı yerdeki olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmamızı sağlar. Bu duyarlılık sorunların çözümünde birlik, ortak amaç ve dayanışmayı getirir. Bu durum, bölgenin gelişimi konusunda önemli katkılar sağlar. Özellikle ülkemizde bu anlamda yerel basının önemi fazladır.

 

Ulusal basın bu anlamda hedef kitlesi ve alanı bakımından bu görevi yerel basına göre daha genel boyutlarıyla icra ediyor. Oysa yerel basın ulusal düzeyde konular hakkında bilgi aktarırken, özellikle üzerinde durduğu yerel sorunlar, olaylar konusunda ilgi yoğunlaşması yaratmaktadır. Yerel basının böylesi bir işlevselliği vardır. İşte bu nedenle yerel basın yaşatılmalı ve desteklenmelidir.

Eleman yetersizliği, hatta mevcut elemanların büyük kısmının da düşük ücretle çalıştırılan ve kalifiye olmayan elemanlardan oluşması; haber çeşitliliğinin sınırlı kalmasına, köşe yazılarının sayıca azlığına, zayıf kalmasına sebebiyet vermektedir.

 

Basında çok sesliliğin temini ise sağlıklı bir siyasi hayatın yaşatılmasında büyük önem taşır. Çok partili demokraside, yorumların sayıca çok olmasının toplum için çok daha yararlı olduğu malumdur. Çünkü tek taraflı bir yorum yerine, çok sayıda kaynaktan farklı yorumlarla beslenen kamuoyu, böylece haberlerin doğruluğunu araştırmak gerekliliğini duyacak, bu durum da siyasal sistemin gelişmesi açısından bir ilerleme oluşturacaktır.

 

Bu durumda yerel basının varlığını sürdürmesi ve bu varlığını ulusal basınla eşit şartlarda, eşit güçte sürdürmesi gerekir. Bunun çözüm yolu yöneticilerin yerel basını yaşatmak adına gerekli katkıyı sunmakta geçer.

 

Sonuç olarak denilebilir ki; demokrasinin devamlılığının sağlanmasında etkin olması için, hem ulusal, hem yerel basının farklı seslerin gelişip güçlenmesi için, başta yöneticiler olmak özere herkes kendine düşeni yapmalı…