Özel, Geleneksel ve İnanç Günleri

Kim veya kimler tarafından belirlendiği hiç tartışılmadan dünyada üç temel nitelikte yıl içinde kutlanmak üzere tasarlanan özel, geleneksel ve inanç günlerine baktığımızda hepsinin de bir yerde buluştuğunu görüyoruz. Kutlanan günler şüphesiz ki iktidarların kuruduğu göz kulak olduğu tekel sistemleridir.

***

Dünya yönetme sistemleri geliştirilirken ya tekeller yönetenleri belirleyecek ya da yönetenler tekel kuracak gibi bir sistem var edilmiş. Bir örnekle açıklayacak olursak; varlıklı bir aile malını mülkünü korumak ve daha fazla zoraki mal mülk elde etmek için çevresinin çekineceği, ellerinde ölümcül aletler bulunduran grupları var etmeleri ya da bir grubun kendilerini çevrelerine üstün kılmak için ölümcül aletleri kendilerine tahsis etmeleri için haksız mal mülk elde edebilecek bireyler var etmeleri.

***

Bu sistemlere zaman içerisinde çeşitli isimler konulmuş. Feodal, Teokratik, Monarşi, Kapitalist, Emperyalist ve Tekelleşme. Sistemde bir değişiklik olmamış sadece çağlara göre isim değişmiş. Örnekteki anlamını hiç yitirmemiş ya varlıklı aile bir grubu finanse etmiş ya da bir grup bir aileyi varlık sahibi yapmıştır.

***

Özel, geleneksel  ve inanç günlerinin temel amacı; Tekellerin toplumun cebini boşaltıp kendi ceplerini doldurmalarıdır. Geleneksel ve inanç günleri toplumdan topluma değişse de özel günler genelde tüm dünya toplumlarını kapsamaktadır. İnanç ve geleneksel günlerin ortaya çıkması çok eskilere dünyanın global olmadığı zamanlara dayanır.

***

Özel günler ise dünyanın küreselleştiği, hırsızların ortaklaştığı yakın zamanda belirlenmiştir. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, öğretmenler günü, sağlıkçılar günü, madenciler günü, yeni yıl kutlaması daha niceleri. Kutlanan günlerin hepsinin ortak özelikleri aynı; ya tekel için çalışmayı, çalışma uğruna ölmeyi sevdirmektir ya da tekelin ürettiği, aslında ihtiyaç olmayan, çöpe gidecek malları tükettirmektir.