Kolon kanserleri ve kolonoskopi

Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Murat Molu, ülkemizde kadınlarda en sık meme, tiroid,kolon, rahim ve akciğer kanserleri; erkeklerde ise sırasıyla akciğer, prostat, kolon, mesane ve mide kanserleri görüldüğünü söyledi.

SELDA YELİZ KÖŞ

Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Murat Molu, “Kanser ölümlerinde ikinci sırayı kolon kanserleri teşkil etmektedir” dedi.

Molu, “Kolon kanserli hastalarının %90’ı 40 yaş üzerinde olup, bu yaşlardan sonra her on yılda bir risk iki kat artmaktadır. Eğer ailede kolon kanseri polibi, ülseratif kolit varsa risk daha da çoktur. Rektal tuşe ile karın bağırsakları poliblerinin %80’inde tanı konulabilir. Gaitada gizli kan bakılması sinsi poliblerin tanısında faydalıdır.

Belirtileri nelerdir?

  • Dışkıda Kanama
  • Kabızlık
  • Karın ağrısı
  • Kanlı ishal
  • Kansızlık
  • Yorgunluk ve kilo kaybıdır.

Kolon kanseri için nasıl tanı konulur?

Tanı protokolü için öncelikle rektal tuşe yapılmalı, gaitada gizli kan aranmalı, kontrastlı kolon grafisi ve bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. Tam kan sayımı ve tümör işaretleyici laboratuvar bulgularıyla beraber sırasıyla rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi yapılmalı ve gerekirse biyopsi alınmalıdır.

Erken tanı için ne yapılmalıdır?

Erken tanı protokolünde ise genellikle her bir yıl için rektal tuşe ve gaitada gizli kan bakılıp rektosigmoidoskopi yapılması, her beş yılda bir çift kontratslı kolon grafisi çekilmesi ve yine her on yılda bir rektal tuşe ile kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Kolonoskopi ayrıca ailede familial adenomatous polyposiz şüphesi varsa tarama amaçlı, bağırsak tıkanıklığında tedavi amaçlı ve ayrıca bağırsaklarda yabancı cisim olursa çıkarmak için kullanılabilir.

Kolonoskopi kimlere yapılamaz?

Gebelerde kuvvetli gerekçe olmadan yapılamaz. Yakın zamanda kalp krizi geçirenler, kolon ameliyatı olanlar, aort anevrası bulunanlar, akut solunum ve dolaşım bozukluğu olanlarda kolonoskopi yapılamaz, yapılmamalıdır.

Kolonoskopi en çok hangi durumlarda yapılır?

Standart bir kolonoskopi tekniğinde öncelikle iyi bir bağırsak temizliği şarttır. Kolonoskopilerin %40’ları rektal kanamalar ve kolon kanserlerinde, %10’u kolon polibinde, %5’i inflamatör bağırsak hastalıklarında yapıldığı ortaya çıkmıştır. Kolonoskopi sonrası bağırsaklarda delinme şansı ise çok düşüktür.

Kolon kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Kolon kanseri için risk faktörleri, düşük lifli ve yüksek yağlı gıdalarla beslenme, diyabet hastalığı obezite, ayrıca sigara ve alkol alışkanlığı başlıca sebeplerdir.