KİŞİSEL ÇIKAR

Şöyle düşünüp bakıyorum yaşamıma

Ne çok değer vermişim

Değmeyen insanlara

Gözümde parlatıp büyüttüğüm,

Küçük menfaatlerine dokunduğunda

Nasıl değiştiklerini gördüm.

Kardeşin akraban ne varsa etrafında

Böyle miydi acaba yaşam

Tüm zamanlarda

Yoksa kan su oldu bu asırda

Bütün ilişkiler kişisel çıkarsa

Nerde kaldı birlikte yaşamın değeri

Doğu ve Güneydoğu’ya da

Yerleşti çekirdek aile kavramı

Kişisel menfaatin ön planda,

Olduğu bu çağda

Kendini düşünüyorsan

Paylaşmayı, güzelliği seviyorsan

Ayak oyunlarına gelir

Üzüntüden ölür gidersin

Kişisel çıkarların ön planda

Olduğu bu devirde