D Vitamini eksikliğinde depresyon riski!

Uzman Psikolog Yücel Şavklı, “Depresyonu etkileyen beyin bölgelerinde D vitamini reseptörlerinin tanımlanması, D vitamini ve depresyon arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Araştırmalar, depresyon tedavisinde D vitamini desteğinin yararlı etkileri olabileceğine aynı zamanda da D vitamini eksikliğinin de depresyon riskini arttırabileceğine dikkat çekmektedir” dedi.

BİLGE ÇAKIR/ ÖZEL

Uzman Psikolog Yücel Şavklı, depresyon ve D vitamini arasındaki ilişkiyi anlattı.

Depresyonun, yüksek görülme oranına sahip, önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Şavklı, “Tanım olarak depresyon en az iki hafta süren bir dönem süresince, hemen hemen tüm aktivitelerde depresif bir ruh hali veya ilgi-zevk kaybı ile karakterize bir durumdur. İştah, uyku ve psikomotor fonksiyon değişiklikleri, sinirlilik, değersizlik duyguları, suçluluk, umutsuzluk ve intihar düşüncesi veya girişimi, ayrıca tüm bu belirtilere ek olarak enerji azalması görülmektedir. Beraberinde normal yaşam aktivitesi ve sosyal ilişkilerde önemli bozulmalara neden olmaktadır” dedi.

“4. SIRADA YER ALIYOR”

Depresyonun, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en çok görülen hastalıklar arasında 4. sırada yer aldığını ve bu şekilde artmaya devam ederse, 2020 yılında dünyada en çok görülen 2. hastalık olacağının öngörüldüğünü vurgulayan Şavklı, “Görülme sıklığı cinsiyetler arası da farklılık göstermekte ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir” şeklinde konuştu.

“DEPRESYON TEDAVİSİNDE D VİTAMİNİ DESTEĞİNİN YARARLI ETKİLERİ OLABİLİR”

Son yıllarda birçok kronik hastalığın tedavisinde D vitamininin önemli bir yeri olduğunun bildirildiğini kaydeden Şavklı, “Depresyonu etkileyen beyin bölgelerinde D vitamini reseptörlerinin tanımlanması, D vitamini ve depresyon arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Depresyon ve diğer mental bozukluk olan bireylerde serum D vitamini düzeyleri düşük bulunmuştur. D vitamininin büyük çoğunluğu tenimizin güneş ışığına maruz kalınması ile sentezlenmektedir. Bu veriler, güneş ışığına yeterince maruz kalınmaması ile mevsimsel depresyon riskinin artması arasındaki ilişkiyi mantıklı bir şekilde açıklamakta ve depresyon tedavisinde D vitamini desteğinin yararlı etkileri olabileceğine aynı zamanda da D vitamini eksikliğinin de depresyon riskini arttırabileceğine dikkat çekmektedir.

D vitamini yetersizliği veya eksikliği yönünden yüksek risk taşıyanlar; güneş ışığını sınırlı alanlar, yaşlılar, gebeler ve çocuklardır. D vitamini eksikliğinin belirtileri, yaşa, eksikliğin veya yetersizliğin şiddetine bağlı olarak değişmektedir” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR, GÜNEŞ IŞINLARINA BİR PERDE OLUŞTURMAKTADIR”

“Özellikle içinde bulunduğumuz kış dönemlerinde dikkat edilmeli, kısıtlı güneş ışığından mümkün olduğunca faydalanılmalıdır” diyen Uzman Psikolog Şavklı, “Son yıllarda yapılan eksik bilgilendirmeler nedeni ile güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının zararlı etkileri ile ilgili uyarılar yapılması sonucu ebeveynler çocuklarını güneşin zararlı ışınlarına karşı korumaya teşvik edilmişlerdir. Güneş ışınlarından yararlanma süresindeki azalmaya paralel olarak özellikle çocuklarda ve gençlerde depresyon giderek yaygınlaştığı düşünülmektedir. Özellikle kadınlar, kullanılan makyaj malzemeleri ve kremler nedeni ile güneş ışınlarına bir perde oluşturmakta D vitamini sentezlenmesini büyük oranda engellemektedir” diye konuştu.