Mizgin Enç

Toplum ve Devlet

Toplum; birlikte yaşayan, üreten, belirli bir toprak parçasında aynı dili, aynı kültürü paylaşan insanlar topluluğudur. Bu topluluklar, günümüze ışık tutan Sümer tabletlerinde anılmaya başlanmıştır....

Modern Yaşam ve Sonuçları

Modern yaşam, var olan koşulları değiştirerek yerine daha gelişmiş daha elverişli koşulların yaratılmasıdır. Mağara yerine kerpiç ev; kerpiç ev yerine beton ev, apartman, site...

Özel, Geleneksel ve İnanç Günleri

Kim veya kimler tarafından belirlendiği hiç tartışılmadan dünyada üç temel nitelikte yıl içinde kutlanmak üzere tasarlanan özel, geleneksel ve inanç günlerine baktığımızda hepsinin de...

Sanatın Turizm’e Katkısı

Turizm; bir yerleri görmek ve tanımak amaçlı yapılan gezi, aktivite denilebilir. Sanat ise direkt insanın ruhuna hitap eder.  Ruhunu dinlendirmek isteyenler, sanatın olduğu, sanatın...

POPÜLER KÜLTÜR KANDIRMACASI

Popüler kültür, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögeler anlamına gelmektedir. Günlük yaşantımızın içinde var olan popüler kültür sürekli değişim ve gelişim halindedir. Bu...

Sanat ve Ekonomi

Sanat, güzelliklerin insan emeğiyle şekillendirilip, topluma haz ve heyecan duyulmasını sağlamaktadır. Sanat,  farklı alanlarda çeşitli aktivelerle yapılmaktadır. Müzik, resim, heykel, sinema, tiyatro ve benzeri...