Çarşamba , 17 Temmuz 2019

YETMEZ.!

Önce  iğneyi kendimize , çuvaldızı başkasına batıralım.

Ailede eğitim, devletin kurum ve kuruluşlara da otokontrol sistemi olmalı. KADINA, ÇOCUKLARA ŞİDDETİN CEZASIZ KALMAMASI. Ahlaklı toplum oluşması için ,Aile içindeki bireylerin namuslu, dürüst, EDEPLİ  yetişmeleri lazım.

Leylaların, Eylüllerin daha nice çocukların ölmemesi için, önlemlerin alınması lazım.

Uzun lafın kısası; Okuryazar olmak güzel bir şey âmâ namuslu, dürüst, hümanist, karakterli, topluma faydalı, vatana, millete Salih evlatlar yetiştirmek daha güzel şeydir. Ve her ailenin görevidir.

Her kişi kapısının önünü temizlemiş olursa, mahaller, mahalleler temizlenirse, semtler, şehirler kısacası, ülke temizlenmiş olur.

Yani her şeyi, güzellikleri çirkinleştirmeden yaparsak, insana, hayvan ve doğaya zarar vermeden yaşamayı öğrenirsek işte o zaman biz insanız.

Ormanda yaşayan hiç bir canlı hayvan yaşadığı ortama zarar vermemiştir, vermezde!

İNSANLAR hariç!

Okuryazarlık kavramı, insanın temel konu alanlarındaki çeşitli durumlarda karşılaştıkları

problemleri tanımlarken, yorumlarken ve çözerken, bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme,

mantıksal çıkarımlar yapma ve etkili iletişim kurma yeterlilikleri olarak ifade edilmektedir.

Ama  yetmiyor.  toplumların yaşam alanında da   ahlaki açıdan  analiz etme, mantıksal yetilerini kullanmaları gerekir.

Önce  iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım.

Leylalar, Eylüller hepimizin sorunudur, ülkenin, hükümetin, devletin ve  insanım diyenlerin sorunudur bundan kaçamayız. Çocuklar ÖLMESİN!

Hoşça kalın, önemlisi dostça kalın.

Kalenderce

Ömer Lütfü Kalender