Perşembe , 17 Ekim 2019
Toros Sağlık Bilimleri ilk mezunlarını verdi

Toros Sağlık Bilimleri ilk mezunlarını verdi

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Yüksek okulu bünyesinde eğitim veren Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü  geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını verdi.

SELDA YELİZ KÖŞ

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Yüksekokulu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan sağlık bölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özcanarslan,” Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 2015 yılında kurulmuş olup 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılında ilk kez öğrenci alarak faaliyete geçmiş ve 2018-19 Eğitim- Öğretim Yılında ilk mezunlarını vermiştir. Hemşirelik bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır.  Bölümün Amacı; günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir. Mezuniyet sonrası hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, Okul ve İş yerleri, Evde bakım hizmetleri, Belediyelerde istihdam olanağı bulunmaktadır. Pedagojik formasyon alan öğrenciler Sağlık Meslek Liselerinde öğretmenlik yapabilmektedirler. Hemşirelik ve sağlığın çeşitli alanlarında yüksek lisans ve doktora programı açan üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler akademik alanda da çalışabilirler. Yüksekokul olarak, hemşirelik alanında yüksek lisans programı açma ve akreditasyon çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

BÖLÜMDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİN MÜFREDATI

Bölümdeki müfredatla ilgili de bilgiler veren Özcanarslan,”Bölümün müfredatının planlanmasında temel olarak ülkemizin sağlık gereksinimleri ve gelişmekte olan sağlık uygulamalarının gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak üzere Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı “HUÇEP” tarafından öngörülen konular esas alınmaktadır. Müfredatımız ayrıca düzenli olarak gerçekleştirilen ve sağlık sektörünün çeşitli alanlarından ve mezun/halen okumakta olan öğrencilerden temsilcilerin yer aldığı danışma kurulu toplantılarından elde edilen geri bildirim ve öneriler doğrultusunda zaman zaman yenilenmektedir. Bölümde sürekli kadroda 2 profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan diğer akademik personel kendi uzmanlık alanları ile ilgili derslere girmektedirler.Bir uygulama laboratuvarımız ve merkezi kütüphane her türlü ihtiyaca cevap verecek yeterliliktedir.Bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Her sınıfta projeksiyon cihazı mevcuttur. İnternet erişimi her yerde mümkündür. Kuluçka merkezimiz açılmıştır. İyi bir danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Gönüllü öğrenciler akademisyenlerle birlikte araştırma çalışmalarında yer alabilmekte ve öğrenci kongrelerine katılımları desteklenmektedir” diye konuştu.