Cumartesi , 17 Ağustos 2019
Suriyeli öğrencilere seminer verildi

Suriyeli öğrencilere seminer verildi

Avrupa Birliği fon desteği ile ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığında Suriyelilerin Yükseköğretime Katılımı Projesi kapsamında Mersin Üniversite’sinde eğitim gören Suriyeli öğrencilere yönelik seminer verildi.

HABER MERKEZİ

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yüksel ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Arş. Gör. Kandemir Atçeken tarafından verilen seminerde dünyadaki ve Türkiye’deki mülteci haklarından ve tarihsel süreçte meydana gelen değişikliklerden bahsedildi. Seminerde ayrıca Türk idari ve mülki yapısı anlatılarak öğrencilerin idari ve mali yapı ile ilgili merak ettikleri konulara değinildi.

Suriyelilerin Yükseköğretime Katılımı Projesi kapsamında danışmanlık hizmeti veren Mersin Üniversitesi akademik personelinden Öğr. Gör. Ayşegül Güven ve Öğr. Gör. Abdullah Akmaz tarafından Suriyeli öğrencilerin üniversite yaşamına uyumlaştırılması konusunda temel bilgilerin de verildiği seminer öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.