Pazartesi , 20 Mayıs 2019
Antmen, AK Partinin adalet karnesini açıkladı

Antmen, AK Partinin adalet karnesini açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen TBMM Genel Kurulunda AKP’nin Adalet karnesini açıkladı.

HABER MERKEZİ

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi üzerine Meclis Genel Kurulunda konuşan Antmen, Adaletin sembolü olan Adalet Ana heykeline değinerek, “Adalet Ana kadındır. Bu da Kadın ve Erkeğin eşit olduğunu; onların eşit bireyler, yurttaşlar olduğunu gösterir. Yani kadına şiddetin son 16 yılda yüzde 1400 arttığı, kadının sosyal, ekonomik ve siyasal hayattan dışlandığı, ve kadınla erkeğin devletin en üst organı tarafından ‘eşit’ görülmediği bir Türkiye’de adalet ana; tıpkı hukuk gibi ikinci plana itildi, şiddete uğradı ve devletin en üst organı tarafından tanınmadı” dedi.

AK PARTİNİN USTALIK DÖNEMİ MUHALİFLERE SALDIRDIĞI DÖNEM

CHP’li Vekil konuşmasında AKP’nin çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminin gerçek açılımlarının farklı olduğunu söyleyerek “ Sizin gerçekteki bu dönemlerinizi açıklıyorum; Adaleti ve devleti FETÖ’yle ortaklaşa yönettiğiniz çıraklık döneminiz, Kavgaya tutuşmanıza rağmen FETÖ ile aynı menzillere yürüdüğünüz kalfalık döneminiz ve darbe fırsatçılığı ile yıllarca FETÖ ile mücadele eden muhaliflere saldırdığınız ustalık döneminiz” ifadelerinizi kullandı.

AK PARTİ ADALET KONUSUNDA ON ÜZERİNDEN SIFIR ALDI

Antmen, Meclis kürsüsünden AKP’nin Adalet karnesini açıklayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Bakın bundan 10 yıl önce hükümetinizin ‘Yargı Reformu Stratejisi Taslağı’ şimdi okuyacağım 10 amaç altında oluşturulmuştu: Bunlar; Yargı Bağımsızlığının Güçlendirilmesi, Yargının Tarafsızlığının Geliştirilmesi, Yargının Verimliliği ve Etkililiğinin Artırılması, Yargıda Mesleki Yetkinliğin Artırılması, Yargı Örgütü Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Yargıya Güvenin Artırılması, Adalete Erişimin Kolaylaştırılması, Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesi ve Alternatif Çözüm Yolları Geliştirilmesi, Ceza İnfaz Sisteminin Geliştirilmesi ve Ülkemizin İhtiyaçları ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Süreci.

Gelelim karne notunuza. Yargı bağımsızlığı güçlendi mi? Hayır. Yargının Tarafsızlığının Geliştirildi mi? Hayır. Yargının Verimliliği ve Etkililiğinin Artırıldı mı? Hayır. Yargıda Mesleki Yetkinlik Artırıldı mı? Hayır. Yargı Örgütü Yönetim Sistemi gelişti mi? Hayır. Yargıya Güven Arttı mı? Hayır. Adalete Erişim Kolaylaştırıldı mı? Hayır. Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirildi mi? Hayır. Ceza İnfaz Sistemi Geliştirildi mi? Hayır. Ülkemizin İhtiyaçları ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Süreci? E AİHM kararını tanımıyorsunuz bile; oturun sıfır. Yani Adalet ve Kalkınma partisi 10 üzerinden sıfır aldı ve sınıfta kaldı!”